7.70.013 30.6.2017
Doplněny nové hodnoty daňových zvýhodnění na děti platné od 1.7.2017
Export pro statistiku ISPV rozšířen o nové položky
Upraven formát datového souboru "Přehledu" pro ZP MVČR 211 při výstupu volbou "Data portál"
7.70.001 27.1.2017
Změny pro rok 2017
7.60.007 27.7.2016
Implementována nová verze Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
Zaměstnance lze kromě stupně invalidity (1-3) označit jako Osobu zdravotně zněvýhodněnou. Sestava Přepočtený počet zam. je potom řadí do samostatné skupiny.
7.60.004 11.5.2016
Zákonem č. 125/2016 Sb. dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.
7.60.001 25.1.2016
Úpravy nezbytné pro zpracování mezd a vyúčtování v roce 2016
- Ukončení důchodového spoření a nový přehled soc. poj.
- Nový formulář ročního vyúčtování, nyní počítá příjmy a zálohy za všechny poměry
- Aktualizace výpočtu náhrad za nemoc dle nových redukčních hranic
- Aktualizace daňových sazeb a kalendáře.
- Aktualizace výpočetních konstant (minimální mzda, exekuce, solidární daň, ...)
- Aktualizace formulářů za organizaci (zálohy, srážková, důch. spoření, žádost o bonus)
- Potvrzení o zdanitelných příjmech 2016
7.40.010 9.4.2015
Nová verze formuláře "Příloha žádosti o dávku" platná od 1.4.2015.
7.40.009 26.3.2015
Přepracovaná sestava Výpočet přepočteného stavu v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených nyní umožňuje změnu invalidity nebo fondu pracovní doby v průběhu sledovaného období. Nově je dostupná také Výstupech agendy Mzdy a umožňuje výpočet za libovolné období v rámci jednoho kalendářního roku.
7.40.007 16.2.2015
Úprava elektronického podání Přehledu o výši pojistného podle specifikací, které ČSSZ dodatečně vydala v průběhu února.
7.40.001 22.1.2015
Úpravy nezbytné pro zpracování mezd a souvisejících vyúčtování v roce 2015
- Nová daňová zvýhodnění na další děti
- Nové "Potvrzení" o daňových zvýhodněních (sestava v personalistice)
- Aktualizace výpočtu náhrad za nemoc dle nových redukčních hranic
- Aktualizace daňových sazeb a kalendáře.
- Aktualizace výpočetních konstant (minimální mzda, exekuce, solidární daň, ...)
- Aktualizace formulářů za organizaci (zálohy, srážková, důch. spoření, žádost o bonus)
- Nový formulář ročního vyúčtování s možností uplatnění "školkovného"
- Potvrzení o zdanitelných příjmech 2015
7.10.008 28.5.2014
- V agendě Roční vyúčtování je nyní k dispozici potvrzení o sražené dani z DPP (5460/A).
- Cizincům lze zadat rodná čísla (čísla pojištěnce), zvlášť pro sociální a zvlášť pro zdravotní pojištění. Pokud je údaj vyplněn, bude v příslušných výkazech (ELDP, PON, HOZ) použit místo obvyklého rodného čísla.
- V pracovních údajích lze zvolit příznak Společník, přenáší se následně do kódu v ELDP.