7.81.001 23.5.2018

GDPR

- Kryptování záloh účetních dat
Lze je použít například v případech, kdy je soubor se zálohou potřeba odeslat přes e-mail nebo veřejně přístupné úložiště souborů. Šifrování je provedeno algoritmem AES s odvozením klíče pomocí funkce PBKDF2.

- Kryptování PDF výstupů
Výstupy ve formátu PDF provedené volbou Do souboru nebo volbou E-mail lze šifrovat heslem z nastavení firmy.

- Kryptování výplatních lístků ve mzdách
Výplatní lístky ve formátu PDF zasílané zaměstnacům na jejich individuální adresy lze zašifrovat heslem, které má každý zaměstnanec uloženo v personalistice. Hesla lze generovat hromadnou funkcí v personalistice a následně vytisknout pomocí sestavy Seznam hesel, která je rozměrově navržena tak, aby šla snadno rozstříhat na proužky pro jednotlivé zaměstnance.

- Anonymizace dat
Pro účely servisu lze v kopii dat firmy anonymizovat osobní údaje zaměstnanců.

7.80.001 17.1.2018
Úprava výpočtu náhrad za nemoc dle nových redukčních hranic
Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018 s možností hromadného tisku
Aktualizace ostatních potvrzení a vyúčtování (srážková, uplatnění dětí, daně za firmu)
Aktualizace parametrů exekucí, minimální mzdy a sazeb z ní odvozených
Aktualizace sazeb a parametrů pro výpočet daní a pojistného
Doplnění položek "Příplatek za přímou pedagogickou činnost" a "Specializační příplatek pedagogického pracovníka"
7.70.013 30.6.2017
Doplněny nové hodnoty daňových zvýhodnění na děti platné od 1.7.2017
Export pro statistiku ISPV rozšířen o nové položky
Upraven formát datového souboru "Přehledu" pro ZP MVČR 211 při výstupu volbou "Data portál"
7.70.001 27.1.2017
Změny pro rok 2017
7.60.007 27.7.2016
Implementována nová verze Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
Zaměstnance lze kromě stupně invalidity (1-3) označit jako Osobu zdravotně zněvýhodněnou. Sestava Přepočtený počet zam. je potom řadí do samostatné skupiny.
7.60.004 11.5.2016
Zákonem č. 125/2016 Sb. dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.
7.60.001 25.1.2016
Úpravy nezbytné pro zpracování mezd a vyúčtování v roce 2016
- Ukončení důchodového spoření a nový přehled soc. poj.
- Nový formulář ročního vyúčtování, nyní počítá příjmy a zálohy za všechny poměry
- Aktualizace výpočtu náhrad za nemoc dle nových redukčních hranic
- Aktualizace daňových sazeb a kalendáře.
- Aktualizace výpočetních konstant (minimální mzda, exekuce, solidární daň, ...)
- Aktualizace formulářů za organizaci (zálohy, srážková, důch. spoření, žádost o bonus)
- Potvrzení o zdanitelných příjmech 2016
7.40.010 9.4.2015
Nová verze formuláře "Příloha žádosti o dávku" platná od 1.4.2015.
7.40.009 26.3.2015
Přepracovaná sestava Výpočet přepočteného stavu v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených nyní umožňuje změnu invalidity nebo fondu pracovní doby v průběhu sledovaného období. Nově je dostupná také Výstupech agendy Mzdy a umožňuje výpočet za libovolné období v rámci jednoho kalendářního roku.
7.40.007 16.2.2015
Úprava elektronického podání Přehledu o výši pojistného podle specifikací, které ČSSZ dodatečně vydala v průběhu února.