7.80.926 3.11.2017

Skladové pohyby

7.80.925 24.10.2017

Sklad

Údržba dat – Import z Turbofaktury

7.80.924 20.10.2017

Skladové karty

Skladové pohyby

Faktury

Příkazy k úhradě

Údržba dat – Nulování dat

Údržba dat – Export / Import dat

7.80.918 27.7.2017

Faktury

7.80.917 25.7.2017

Kniha majetku

Faktury vydané

Sklad

7.80.916 7.7.2017

Pokladna

Účetnictví

Faktury vydané

Sklad

7.80.914 29.5.2017

Sklad

7.80.913 15.5.2017

Účetnictví

Faktury

Sklad

7.80.912 27.4.2017

Další úpravy

Pomocné knihy - HNDM

Faktury

Ostatní pohledávky / závazky

7.80.908 20.3.2017

Program obecně

Online propojení se skladem

Faktury