5.59.001 11.1.2017

Moduly Faktúry, Pohľadávky, Záväzky

Nová funkcia - Automatické zaúčtovanie kurzových rozdielov.

Modul Pošta

Pridaná podpora váhy CAS CI200

5.58.002 21.12.2016

Modul Skladové karty

Karty - Funkcie - Export obrázkov... podľa filtra kariet.

5.58.001 12.12.2016

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možností Profilov pre automatické párovanie. Teraz je možné párovať aj s Ostatnými pohľadávkami a Ostatnými záväzkami.

Modul Faktúry

Import z TurboFaktury - import rozšírený o pole Adresa. Kód štátu a Meno.

Modul Ostatné pohľadávky

Doklad Ostatné pohľadávky bol pre umožnenie párovania Bankových výpisov rozšírený o Variabilný symbol.

5.57.003 29.11.2016

Modul Bankové výpisy

Rozšírenie možnosti Profilov pre automatické párovanie. Faktúry vydané je teraz možné párovať okrem Variabilného symbolu, aj podľa Čísla objednávky.

Modul Skladové pohyby, Údržba

Import z aplikácie "Mobilný skladník" (MB) bol doplnený o možnosť zadaniu popisu vlastnej štruktúry importovaného súboru.

5.57.002 21.11.2016

Modul Faktúry

Import z TurboFaktúry - import rozšírený o polia Dátum objednávky a Číslo objednávky

5.57.001 16.11.2016

Modul Faktúry

Pre faktúry vydané je možné zapnúť kontrolu duplicity variabilného symbolu pri zadávaní novej faktúry.

5.55.004 20.10.2016

Modul Údržba

Do ponuky Údržba dát boli pridané funkcie pre hromadnú zálohu a obnovu databáz všetkých firiem, ktoré môže správca použíť pre prenos databáz na iný počítač, alebo pri aktualizácii servera.

Do exportu skladových kariet boli pridané niektoré ďalšie súčtové polia.

Modul majetku a drobného majetku

Pridané zostavy pre tlač štítkov.

Zostavu Karta drobného majetku je teraz možné tlačiť hromadne pre všetky karty vyhovujúce aktuálnemu filtru.

5.55.003 13.10.2016

Modul CRM

Editácia Aktivity a Projektu - pre zadanie Kontaktu bola doplnená možnosť Pridať pre IČO, ktorá ponúkne zoznam kontaktov priradených ku konkrétne vybranému IČOu.

5.55.002 7.10.2016

Program obecne

Program bol preložený do nemčiny.

5.54.001 5.9.2016

Modul Faktúry

Faktúry vydané aj prijaté - Funkcie - doplnená nová voľba Hromadné zmazanie faktúr.