5.74.005 15.3.2018

Modul Účtovný denník

Funkcie - Ročný prevod - nová voľba Zmazanie ARCHívnych zápisov umožňujúca odstránenie zápisov v zadanom rozsahu.

Modul Faktúry

Import vo formáte XML MRP-K/S ver. 2.0 - profily pre import rozšírené o prepínač Importovať úhrady.

Import faktúr vo formáte Stormare 2.x (voliteľný doplnok) - profil rozšírený o možnosti konverzie Členenia DPH vo Stormware na Typy DPH v MRP-K/S.

5.74.003 1.3.2018

Faktúry vydané

Nový typ položky 'X' - Prenos daň. povinn. par. 69 odst.12 pís a) až e)

5.73.002 14.2.2018

Modul DPH

Drobné optimalizácie výpočtu kontrolného výkazu v suvislosti so stavebnými prácami.

Modul Denník (Účetnictví)

Výstupy - Súvaha, výsledovka, Cash flow - výkazy je možné tlačítkom Uzávierka uzavrieť a tak zabrániť nechceným opravám.

Modul MALOOBCHOD - dotykové rozhranie

Rozšírenie funkcionality o panel najčastejšich používaných kariet (panel tovarov).

5.73.001 12.2.2018

Editor formulárov dane

Daň z príjmu fyzických osôb za rok 2017.
Daň z príjmu právnických osôb za rok 2017.
Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2017.

Modul DPH

Nový výkaz DPH2018 platný od 1.1.2018.

5.71.001 22.1.2018

Nový typ DPH 85

Zadávanie dokladov od 1.1.2018 s položkami, kde sa ruší limit „ 5000 EUR“.

5.70.001 11.1.2018

Program obecne

Bola uvolnená beta verzia CommandLine režimu.

Editor formulárov dane

Daň z motorových vozidiel za rok 2017.

Modul Skladové karty

V module Funkcie/Evidencia inventúr je urobená úprava načítania inventúr z aplikácie "Mobilný skladník" pomocou profilov a bolo zriadené nové právo pre toto načítanie.

Modul Skladové karty, pohyby a evidencia adries

Pre spoluprácu s aplikáciou "Mobilný skladník" bolo v nastavení skladových terminálov doplnené nastavenie pre spoluprácu so synchronizátorom dát mobilného skladníka.

Modul Adresy

V rámci príprav na GDPR bola pre väčšiu kontrolu nad adresami zavedené práva pre export adries do aplikácii "Mobilný skladník" a "Turbofaktúra.sk".

Modul Skladové pohyby

V nastavení je možné vypnúť prenos poslednej zadanej zľavy na nový riadok skladového pohybu.

5.69.007 24.11.2017

Fiškálny modul AXIS Custom

Podpora fiškálneho modulu.

Modul maloobchod

Pri pridávaní položky na paragón, je možné zobrazovať jej zisk.

5.69.005 22.11.2017

Kontrolny výkaz

Optimalizácia exportu dodatočného KV do XML.

Modul Faktúry

Zmeny v exporte/importe dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0.

Modul Majetok

Pri zaúčtovaní odpisov je možné do textu účtovného zápisu voliteľne prenášať miesto názvu triedy predmetu jej dlhý popis.

5.69.001 8.11.2017

Fiškálny modul Upos - FP-T88US M2

Podpora fiškálneho modulu.

Modul Faktúry

Ostré, produkčné nasadenie exportu/importu dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0. Zmeny v importnom balíčku iDoklad - podpora tzv. "stránkovania".

Modul Ostatné pohľadávky / Ostatné záväzky

Export/import dokladov vo formáte XML MRP-K/S verzia 2.0.

Modul Údržba

Do zálohovania dát bola pridaná možnosť vytvárať šifrované súbory záloh.

5.68.003 25.10.2017

Modul Maloobchod

Rozhranie pre dotykové ovládanie.