3.80.001 7.9.2017
pridaná podpora novej web stánky (https://mrp.sk)
3.70.012 29.3.2016
-doplnenie novej výstupnej zostavy v Pokladni - Denná tržba - Prehľad predaja - Úhrada platobnými kartami - evidencia dokladov hradených kartou triedenie podľa typu platobnej karty.
- zapracovaná možnosť exportu ponuky do CRLX pokladnice.
3.70.011 25.2.2016
- podpora automatického odhlasovania čašníkov z agendy objednávok, podľa nastaveného intervalu nečinnosti programu.
3.70.010 10.2.2016
- podpora prihlasovania obsluhy cez RFID čítacie zariadenia.
- optimalizácia offline komunikácie sklad - reštaurácia.
- optimalizácia výstupných zostáv v Štatistikách.
3.70.005 16.12.2015
- doplnenie novej výstupnej zostavy v Štatistikách - Prehľad predaja - obsluha.
3.70.003 24.11.2015
- pre fiskálnu tlačiareň FMEfox bola zapracovaná podpora komunikácie cez LAN.
3.70.001 11.11.2015
- podpora mobilného čašníka Papaya POS.
3.67.012 2.9.2015
- doplnená nová predloha v Pokladni - Prehľad predaja - 004 Prehľad predaja - všetky pokladne,dátum.
- pre fiškálne pokladnice Euro-200TEF a Euro-200TXF bola uvolnená možnosť úhrady šekom.
- pre fiskálnu tlačiareň Aclas model MRP doplnená možnosť nastavenia dátumu a času.
- optimalizácia funkčnosti storien položiek objednávky.
- optimalizácia responzibility programu pri zmene veľkosti zobrazenia vo Win.
- optimalizácia inicializácie čísla pokladnice pre Euro pokladnice.
- optimalizácia inicializácie daňových hladín pre neplatcov DPH pri Euro pokladniciach.
- optimalizácia v rýchlom hľadaní v Ponuke.
- optimalizácia opravy indexov a údržby dát.
3.67.009 31.3.2015
- Objednávky - Výstupy - doplnenie nových predlôh pre tlač štítkov na balené jedlá.
- Pokladňa - Výstupy - doplnenie novej predlohy prehľadu uzávierok zahrňujúci hotovostné obraty na pokladnici (vklady, výbery a úhrady faktúr).
- doplnená možnosť sledovania nevybavených (ale odoslaných na tlačiareň v kuchyni) položiek objednávok cez web.
- optimalizácia funkčnosti systému Camarero.
3.67.008 16.3.2015
- podpora fiškálnej tlačiarne Euro-50TE Cash, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Euro-150TE Flexy Plus.