7.80.909 27.3.2017
FAKTÚRY VYDANÉ
- nová predloha výstupnej zostavy Faktúra so zaúčtovaním
  071 Faktúra - všestranná ( dlhý text )
7.80.908 15.3.2017
SKLAD
- optimalizacia modulu
- zrýchlenie pridávania nových kariet a pohybov
7.80.907 8.3.2017
ÚČTOVNÝ DENNÍK
- počiatočné hodnoty pre účty označené druhom I ( interné )
  - načítanie do zostavy Inventarizačný súpis účtov
  - nastavenie pri ročnom prevode

FAKTÚRY VYDANÉ
- nová predloha výstupnej zostavy
  071 Faktúra - všestranná ( dlhý text )
7.80.906 3.3.2017
PEŇAŽNÝ DENNÍK
- hromadná tlač interných dokladov
- nová predlohy výstupnej zostavy Hromadná tlač
  007 Interný doklad (s rozpisom DPH, 4 na A4)
7.80.903 16.2.2017
Agenda DPH
- export výkazu KVdph2017 do formátu XML

ÚČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka - doplnený spôsob zaokrúhlenia výkazov
  - súčtové riadky až na záver pre sumy v celých EUR-ách

SKLAD
Intrastat - aktualizácia colného sadzobníka
7.80.901 6.2.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo Daň z príjmu pre FO za rok 2016

Agenda DPH
- nový výkaz KVdph2017 platný od 1.1.2017
- typ DPH 83 ( stavebné práce ) - podľa poučenia ku kontrolného výkazu od 1.1.2017 sa vyhotovený doklad dodávateľom nachádza v kontrolnom výkaze v časti A2 a dobropisy a ťarchopisy ( typ dokladu D a T ) v časti C1
7.70.900 30.1.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo Poznámky k Účtovnej Závierke za rok 2016

KNIHA POKLADNE
- doplnený parameter pre AUTO nastavenie Dokladu pri pridávaní do knihy pokladne
( Nastavenie / Pomocné knihy / automaticky vyplniť doklad )
7.70.899 20.1.2017
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016
7.70.898 12.1.2017
Zmena účovného dátumu
 - pri otváraní dát firmy / účtovného roku - automatické nastavenie účovného dátumu podľa účtového obdobia práve otvorených dát

EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Export / Import dát
- doplnený import dát z MRP Turbofaktúry
7.70.896 12.12.2016
Nový inštalačný modul
- rozšírená podpora inštalácií na zariadenia NAS

Účtovný denník
- export účtovnej závierky do formátu .CSV ( Excel )