7.90.939 16.2.2018
Agenda DPH
- aktualizovaná zostava Záznamnej povinnosti pre nový typ DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
7.90.938 15.2.2018
Zoznam firiem
  - doplnené funkcie ukladania :
    - pozície kurzora
    - nastavenia filtra

FAKTÚRY VYDANÉ
- aktualizovaná predloha 001 Faktúra - všestranná
  - doplnená o tlač konečného príjemcu a celkovú poskytnutú zľavu
7.90.937 6.2.2018
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivá pre daň z príjmu pre FO aj PO za rok 2017
- nové tlačivo Poznámky k Účtovnej závierke za rok 2017

Agenda DPH
- nový výkaz DPH2018 platný od 1.1.2018
  + doplnené načítanie dokladov s novým typom DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
  + export vo formáte XML a FDF

FAKTÚRY VYDANÉ
- rozšírenie podpory nového typu DPH ( 85 - Prenos daňovej povinnosti )
  - doplnená funkcia pre znulovanie sadzby DPH pre položky v režime prenosu DP
  - aktualizované predlohy 'všestranných' výstupných zostáv :
    001 Faktúra, 072 Faktúra s QR kódom, 001 Faktúra so zaúčtovaním, 001 Predfaktúra
7.80.936 26.1.2018
SKLADOVÉ KARTY
- nastavenie
  - pridaná voľba pre prenos Kódu colného sadzobníka do textu položky faktúry a objednávky
- aktualizovaný colný sadzobník pre rok 2018

SKLADOVÉ POHYBY
- Export/Import dát - doplnený o E/I výrobných čísel
7.80.933 16.1.2018
Nový Typ DPH
85 - Prenos daňovej povinnosti

Zadávanie dokladov od 1.1.2018 s položkami, kde sa ruší limit „ 5000 EUR“
- bližšie info :
http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?cislo=506
7.80.932 8.1.2018
EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
- nové tlačivo k dani z motorových vozidiel za rok 2017
7.80.930 22.12.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- výstupná zostava Hromadná tlač
  - doplnená o text zo skupiny zápisov
  - nová predloha : 011 Zberný doklad - text zo skupiny
- výstupná zostava Zoznam zápisov
  - doplnená o IČO zo skupiny zápisov

FAKTÚRY
- zrýchlenie funkcíí hromadného prepočtu celkových čiastok a načítania rozpisu DPH

SKLADOVÉ POHYBY
- doplnenie preberania poloziek objednávok do skladového pohybu o viacnásobné prevzatie
7.80.929 29.11.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- počiatočné hodnoty
  - pridaný prepínač pre kontrolu počíatočných hodnôt na strediská
  - zobrazenie rozdielu nákladov a výnosov pri načítaní stavov z predchádzajúceho.obdobia

modul SKLAD
- doplnená podpora pre novú fiškálnu tlačiareň Axis CUSTOM

SKLADOVÉ POHYBY
- zrýchlenie modul Kontroly
7.80.927 10.11.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka podnikateĺských subjektov
  - aktualizácia textov v nemeckom jazyku

SKLADOVÉ KARTY
- Export EAN kódov balení ( pre Bartech )
- prepočet skladových cien podľa pohybov
  - presunutá otázka na prepočet predajnych cien
- detail karty
  - zmena ukladania názvu obrázku podľa nastavenia ( pôvodný názov / podľa čísla karty )

OBJEDNÁVKY PRIJATÉ
- vytváranie objednávky vydanej
  - ak položka obsahuje číslo skladovej karty - do vydanej objednávky preberie skladovú cenu
7.80.926 3.11.2017
UČTOVNÝ DENNÍK
- účtovná závierka podnikateĺských subjektov
  - aktualizácia textov v anglickom jazyku